Hotline 0981 8899 30

 Xem ngày nhập trạch đẹp tháng 4 năm 2018

Chuyển nhà và làm lễ nhập trạch theo quan niệm truyền thống của người dân Việt Nam từ xa xưa là những việc rất hệ trọng có sức ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên người xưa thường xem ngày giờ rất cẩn thận. Nếu trong tháng 4/2018 này quý bạn đọc của ANAMO đang dự định thực hiện nghi lễ nhập trạch và chưa biết chọn xem ngày tốt xấu trong tháng cho phù hợp với ngôi nhà mới của mình thì hãy theo dõi những ngày nhập trạch đẹp trong tháng 4/2018 này mà ANAMO đã tìm hiểu được và chọn lọc đưa tới quý bạn đọc :

 Xem ngày nhập trạch đẹp tháng 4 năm 2018

 • Chủ Nhật Ngày 1/04/2018 nhằm Ngày 16/02/2018 Âm lịch Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h . Các sao cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Mẫu Thương .Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
 • Thứ Hai Ngày 2/04/2018 nhằm Ngày 17/02/2018 Âm lịch Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thu Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h. Các sao tốt cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Thiên đức hợp , Nguyệt Đức , Mẫu Thương
 • Thứ Tư Ngày 4/04/2018 nhằm Ngày 19/02/2018 Âm lịch Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Bế Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h. Các sao cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Phúc hậu.Nên triển các công việc quan trọng
 • Thứ Năm Ngày 5/04/2018 nhằm Ngày 20/02/2018 Âm lịch Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bế Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h  Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng
 • Thứ Bảy Ngày 7/04/2018 nhằm Ngày 22/02/2018 Âm lịch Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Trừ Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h. Các sao tốt cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Nguyệt đức hợp , Thiên phú (trực mãn) , Nguyệt Tài , Lộc khố
 • Chủ Nhật Ngày 8/04/2018 nhằm Ngày 23/02/2018 Âm lịch Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Mãn Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h. Các sao tốt cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Hai Ngày 9/04/2018 nhằm Ngày 24/02/2018 Âm lịch Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Bình Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h  Các sao cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Địa tài
 • Thứ Ba Ngày 10/04/2018 nhằm Ngày 25/02/2018 Âm lịch Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Định Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h. Các sao cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Thiên đức .Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
 • Thứ Năm Ngày 12/04/2018 nhằm Ngày 27/02/2018 Âm lịch Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Phá Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h.  Các sao cho ngày nhập trạch đẹp chuyển nhà: Nguyệt Đức
 • Thứ Sáu Ngày 13/04/2018 nhằm Ngày 28/02/2018 Âm lịch Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Nguy Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Mẫu Thương
 • Thứ Bảy Ngày 14/04/2018 nhằm Ngày 29/02/2018 Âm lịch Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp , Mẫu Thương . Nên chọn những bài cúng nhập trạch về nhà mới phù hợp trong ngày này.
 • Thứ Hai Ngày 16/04/2018 nhằm Ngày 01/03/2018 Âm lịch Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Khai Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Phúc hậu
 • Thứ Năm Ngày 19/04/2018 nhằm Ngày 04/03/2018 Âm lịch Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt Tài .Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
 • Thứ Sáu Ngày 20/04/2018 nhằm Ngày 05/03/2018 Âm lịch Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Mãn Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức , Nguyệt Đức , Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố .Nên triển các công việc quan trọng
 • Chủ Nhật Ngày 22/04/2018 nhằm Ngày 07/03/2018 Âm lịch Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Định Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h . Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Hai Ngày 23/04/2018 nhằm Ngày 08/03/2018 Âm lịch Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Địa tài
 • Thứ Tư Ngày 25/04/2018 nhằm Ngày 10/03/2018 Âm lịch Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp , Nguyệt đức hợp , Mẫu Thương .Nên triển các công việc quan trọng
 • Thứ Năm Ngày 26/04/2018 nhằm Ngày 11/03/2018 Âm lịch Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Mẫu Thương
 • Thứ Bảy Ngày 28/04/2018 nhằm Ngày 13/03/2018 Âm lịch Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Khai Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Phúc hậu
 • Thứ Hai Ngày 30/04/2018 nhằm Ngày 15/03/2018 Âm lịch Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức , Nguyệt Đức

Ngoài ra bànthờANAMO cũng lưu ý quý bạn đọc nên lựa chọn thời gian thực hiện nghi nhập trạch tốt nhất để chuẩn bị lễ cúng nhập trạch là vào buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời mới bắt đầu lặn, hạn chế việc chuyển nhà vào buổi tối

Giới thiệu Anamo

Bàn Thờ Anamo     Giới thiệu      Sơ đồ trang       Liên hệ       Điều khoản

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106016930 cấp ngày 22/10/2012 tại sở KH&ĐT Hà Nội

Website đã đăng ký với Bộ Công Thương.

ANAMO là thương hiệu của những sản phẩm BÀN THỜ HIỆN ĐẠI

Địa chỉ: 171 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Email: bantho.anamo@gmail.com

Website: bantho.com.vn designed by Anamo

Tư vấn sản phẩmX