Hotline 0981 8899 30

 Xem ngày nhập trạch tháng 6 năm 2018

Theo phong thủy thì việc chuyển nhà hay dọn vào nhà mới có ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ nên cần phải chọn ngày cẩn thận. Ngày Nhập Trạch là thời điểm con người chuyển vào nơi ở mới, trong quan niệm cổ nhân thì thời điểm này vô cùng quan trọng bởi nó có thể ảnh hưởng tới sự thành bại của gia đình. Vậy xem ngày Nhập Trạch như nào mới đúng, mới tốt?

Nghi thức nhập trạch nhà mới hay văn phòng mới có rất nhiều điều cần chú ý và kiêng kỵ, tuy nhiên việc đầu tiên cần làm là chọn ngày giờ tốt để chuyển vào. Xem ngày Nhập Trạch tháng 6/2018 này quý bạn đọc đã biết những ngày nào thật sự tốt và phù hợp cho việc nhập trạch là gì hay chưa ? Nếu chưa thì hãy tham khảo qua một số ngày giờ tốt để thực hiện lễ nhập trạch vào tháng 6/2018 dưới đây mà ANAMO đã chắt lọc được:

 Xem ngày nhập trạch tháng 6 năm 2018

Xem ngày nhập trạch tốt tháng 06/2018 

 • Thứ Bảy Ngày 2/06/2018 nhằm Ngày 19/04/2018 Âm lịch Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt đức hợp
 • Chủ Nhật Ngày 3/06/2018 nhằm Ngày 20/04/2018 Âm lịch Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Trực Thu Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp , Mẫu Thương
 • Thứ Hai Ngày 4/06/2018 nhằm Ngày 21/04/2018 Âm lịch Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Khai Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Mẫu Thương
 • Thứ Tư Ngày 6/06/2018 nhằm Ngày 23/04/2018 Âm lịch Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Bế Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Phúc hậu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
 • Xem ngày Nhập Trạch: Thứ Năm Ngày 7/06/2018 nhằm Ngày 24/04/2018 Âm lịch Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Kiến Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch mà ban tho anamo đã tìm hiểu được đó là : Nguyệt Đức .Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
 • Thứ Sáu Ngày 8/06/2018 nhằm Ngày 25/04/2018 Âm lịch Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Trừ Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức , Thiên phú (trực mãn) , Nguyệt Tài , Lộc khố .Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
 • Thứ Hai Ngày 11/06/2018 nhằm Ngày 28/04/2018 Âm lịch Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Định Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo .Rất Tốt cho việc triển các công việc quan trọng

 Xem ngày nhập trạch tháng 2 năm 2018

 • Xem ngày Nhập Trạch: Thứ Ba Ngày 12/06/2018 nhằm Ngày 29/04/2018 Âm lịch Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt đức hợp , Địa tài . Nên triển các công việc quan trọng
 • Thứ Tư Ngày 13/06/2018 nhằm Ngày 30/04/2018 Âm lịch Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Phá Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h .Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp
 • Thứ Năm Ngày 14/06/2018 nhằm Ngày 01/05/2018 Âm lịch Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Địa tài Cực Tốt cho mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
 • Thứ Sáu Ngày 15/06/2018 nhằm Ngày 02/05/2018 Âm lịch Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp , Mẫu Thương
 • Thứ Bảy Ngày 16/06/2018 nhằm Ngày 03/05/2018 Âm lịch Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch và làm mâm cỗ cúng nhập trạch: Mẫu Thương
 • Xem ngày Nhập Trạch: Thứ Hai Ngày 18/06/2018 nhằm Ngày 05/05/2018 Âm lịch Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Bế Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt đức hợp , Phúc hậu
 • Thứ Năm Ngày 21/06/2018 nhằm Ngày 08/05/2018 Âm lịch Ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Mãn Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h . Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên phú (trực mãn) , Lộc khố
 • Thứ Sáu Ngày 22/06/2018 nhằm Ngày 09/05/2018 Âm lịch Ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h . Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt Tài
 • Thứ Bảy Ngày 23/06/2018 nhằm Ngày 10/05/2018 Âm lịch Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Định Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h .Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt Đức .
 • Chủ Nhật Ngày 24/06/2018 nhằm Ngày 11/05/2018 Âm lịch Ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Chấp Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h .Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức
 • Thứ Hai Ngày 25/06/2018 nhằm Ngày 12/05/2018 Âm lịch Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Phá Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h  Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Ba Ngày 26/06/2018 nhằm Ngày 13/05/2018 Âm lịch Ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Địa tài
 • Xem ngày Nhập Trạch: Thứ Tư Ngày 27/06/2018 nhằm Ngày 14/05/2018 Âm lịch Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Trực Thành Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Thiên đức hợp , Mẫu Thương Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng
 • Thứ Năm Ngày 28/06/2018 nhằm Ngày 15/05/2018 Âm lịch Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h .Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Nguyệt đức hợp , Mẫu Thương
 • Thứ Bảy Ngày 30/06/2018 nhằm Ngày 17/05/2018 Âm lịch Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực Bế Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h . Ngày Quý gặp tuổi Nhâm không xung, không hợp. Các sao tốt cho ngày chuyển nhà nhập trạch: Phúc hậu

Ngoài ra ANAMO cũng xin lưu ý với các gia chủ rằng khi xem ngày Nhập Trạch mà thiên can hoặc địa chi xung với tuổi gia chủ thì không nên chuyển nhà. Ví dụ người tuổi Quý Tị thì tránh chuyển nhà ngày Quý Tị, Quý Hợi, Kỷ Tị, Kỷ Hợi, Đinh Tị, Đinh Hợi vì đó là 6 ngày trực xung với mình. Nói cho rõ hơn thì vào những ngày can Quý thuộc hành Thủy còn can Đinh hành hỏa khắc nhau, can Kỷ hành Thổ khắc hành Thủy thì tuyệt đối nên tránh làm lễ nhập trạch. Trong các bài viết sau ANAMO ban tho sẽ trả lời câu hỏi mà nhiều quý bạn đọc đang thắc mắc :” Ngày nhập trạch là gì?” và xem ngày Nhập Trạch tốt Tháng tiếp theo mời quý bạn đọc cùng theo dõi

 

Giới thiệu Anamo

Bàn Thờ Anamo     Giới thiệu      Sơ đồ trang       Liên hệ       Điều khoản

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0106016930 cấp ngày 22/10/2012 tại sở KH&ĐT Hà Nội

Website đã đăng ký với Bộ Công Thương.

ANAMO là thương hiệu của những sản phẩm BÀN THỜ HIỆN ĐẠI

Địa chỉ: 171 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Email: bantho.anamo@gmail.com

Website: bantho.com.vn designed by Anamo

Tư vấn sản phẩmX